nvda 2015.3 je venku!

Vývojáři okolo NVDA nelení a vydávají v tomto roce již třetí verzi oblíbeného opensource odečítače obrazovky s označením NVDA 2015.3.

Přednosti této verze zahrnují základní podporu prostředí systému Windows 10, možnost vypnout jednoznakové příkazy v rychlé navigaci v režimu prohlížení (u některých webových aplikacích je to velmi vhodné), vylepšení při práciv prohlížeči internet explorer a oprava problémů kdy při psaní na braillském řádku a jestliže byla zapnuta podpora braillských řádků se znak zkomolil.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • NVDA nyní oznamuje pravopisné chyby v editačních polích v prohlížeči Internet Explorer a v ostatních MSHTML prvcích.
 • NVDA dokáže rozpoznat o mnoho více matematických symbolů v kódóvání unicode
 • při vyhľedávání v menu start v systému Windows 10 jsou Návrhy automaticky oznamovány
 • Podpora pro braillské řádky EcoBraille 20, EcoBraille 40, EcoBraille 80 a EcoBraille Plus.
 • V režimu prohlížení můžete zkratkou nvda+shift+mezera vypnout rychlou navigaci. Při vypnuté rychlé navigaci jsou stisky kláves odeslané do aktivního okna. Toto je užitečné při některých aplikacích, jako Facebook, Gmail a Twitter.
 • Nové brailské překladové tabuľky: Finský 6-bodový plnopis, irský plnopis a zkratkopis, Korejský plnopis a zkratkopis
  (2006).
 • přidána podpora pro QWERTY klávesnici na řádku Papenmeier BRAILLEX Live Plus.
 • Experimentální podpora pro webový prohlížeč Microsoft Edge a technologii prohlížení v systému Windows 10.

odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2015.3

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Finální verze NVDA 2015.2 je venku!

Nezisková organizace NV ACCESS zveřejnila další stabilní verzi s označením NVDA 2015.2.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Přednosti této verze zahrnují podporu pro čtení grafů v aplikaci MS Excel a také čtení a práci s matematickými vzorci.

nové vlastnosti

 • V dokumentech programu MS Word můžete číst po větách pomocí zkratek ALT+šipka nahoru/ALT+šipka dolů
 • Pro další varianty indických jazyků jsou nyní k dispozici nové braillské překladové tabulky
 • NVDA v tabulkách v MS Excel hlásí jestliže je obsah buňky ořízlý nebo jestli buňka přetéká do vedlejší buňky
 • V programu MS Excel můžete vyvolat dialog seznam prvků (NVDA+F7) a zobrazit si tak seznam grafů, buňky s komentářem nebo buňky se vzorci.
 • Podpora pro čtení grafů v Dokumentech MS Excel od verze 2007. Nejprve najděte požadovaný graf přes seznam prvků (NVDA+F7) a potom pomocí šipek můžete číst datové položky grafu (
 • S použitím programu MathPlayer 4 od Design Science je možné číst matematický obsah ve webových prohlížečích a v programech Microsoft Word a Powerpoint.

odkaz ke stažení

NVDA2015.2

Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2015.1 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla zveřejněna další stabilní verze s označením NVDA 2015.1.

Tento oceňovaný software změnil život tisícům nevidomým a slabozrakým uživatelům, kteří nyní mohou samostatně používat počítač zpracovávat písemný obsah, přečíst si zprávy, používat online bankovnictví a spousty dalšího. Nejdůležitější ovšem je, že se mohou aktivně podílet na vzdělávání a zaměstnávání , To vše by jinak nebylo možné vzhledem k vysokým nákladům na stávající komerční odečítač.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Přednosti této verze zahrnují podporu prohlížecího režimu v dokumentech aplikace Microsoft Word a Outlook, velké vylepšení pro desktopovou verzi skype a významné opravy pro webový prohlížeč Internet Explorer.

Odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2015.1

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

NVDA 2014.4 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla včera uvolněna další

stabilní verze NVDA s označením 2014.4. Doporučujeme aktualizovat.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

nové vlastnosti

 • přidány nové jazyky: Kolumbijská Španělština a Punja
 • Při ukončení NVDA je možné zobrazit dialog, kde v rozbalovacím seznamu lze zvolit restartovat NVDA nebo restartovat

  NVDA bez doplňků

 • NVDA je možné spustit bez doplňků i z příkazové řádky s parametrem –disable-addons
 • V řečových slovnících je nyní možné nastavit aby se řetězec nahradil jen tehdy pokud jde o celé slovo

odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2014.4

Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2014.3

Dnes ráno byla zveřejněna další stabilní verze opensource odečítače NVDA s označením NVDA 2014.3.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • V dialogu všeobecné nastavení přibylo zaškrtávací pole, které určuje zda bude NVDA při startu přehrávat zvuk.
 • Ve správci doplňků přibylo tlačítko s nápovědou k doplňkům, které ji obsahují.
 • Podpora pro kalendář v aplikaci MS Outlook od verze 2007, která zahrnuje: při pohybu šipkami vyčítá čas, oznauje připomínky k danému časovému úseku a oznamuje zvolenou připomínku při pohybu klávesou TAB.
 • Vylepšena podpora pro seznamy s doručenou poštou a další seznamy v aplikaci MS Outlook 2010, která zahrnuje: možnost vypnout oznamování hlaviček (od předmět a podobně), odškrtnutím položky oznamovat hlavičky řádků/sloupců v dialoguohlašování formátování dokumentu a dále zahrnuje možnost pohybovat se v tabulce pomocí CTRL+ALT+šipky po sloupcích tabulky.
 • V aplikaci Microsoft Word NVDA nyní vyčítá po stisku NVDA+F i informace o odsazení odstavce.
 • Jestliže textový editor automaticky vloží po stisku klávesy ENTER odrážku nebo číslování NVDA tuto skutečnost oznámí.
 • Klávesová zkratka NVDA+ALT+C vyčítá obsah komentáře jestliže se na něm aktuálně nachází kurzor.
 • Vylepšená podpora pro automatické čtení hlaviček, řádků a sloupců v aplikaci Microsoft Excel, která zahrnuje podporu pro excelem definované rozsahy pro identifikaci hlaviček, které jsou podporované i odečítačem JAWS. Klávesové zkratky pro nastavení hlaviček sloupců (NVDA+SHIFT+C) a hlaviček řádků (NVDA+SHIFT+R) ukládají informaci přímo do sešitu aplikace Excel a tato informace je dostupná pro všechny odečítače obrazovky, které podporují definované rozsahy hlaviček.
 • Podpora pro automatické čtení hlaviček v aplikaci Microsoft Word, která zahrnuje podporu pro záložky programu MS Word pro definování hlaviček, které dokáže identifikovat i odečítač JAWS. Klávesové zkratky pro nastavení hlaviček sloupců (NVDA+SHIFT+C) a hlaviček řádků (NVDA+SHIFT+R) jestliže jste na první buňce záhlaví informují NVDA, aby považoval řádek nebo sloupec za hlavičku tabulky. Informace je uložena přímo v dokumentu MS Word, takže je dostupná pro všechny odečítače obrazovky, které dokáží identifikovat záložky v MS Wordu.
 • Microsoft Word: po stisku klávesy TAB NVDA oznamuje vzdálenost od levého okraje strany.
 • Microsoft Excel: jestliže buňka obsahuje komentář, můžete si jej přečíst pomocí NVDA+ALT+C.
 • Microsoft Excel: NVDA poskytuje vlastní dialog pro editaci komentáře, který se zobrazí po stisku SHIFT+F2.

více informací o změnách či novinkách se pak dočtete přímo v dokumentaci k NVDA soubor changes.html.

Odkaz ke stažení

nvda 2014.3

Rubriky: novinky | 2 komentáře

Finální verze NVDA 2014.2 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla zveřejněna další stabilní verze o značením NVDA 2014.2 Doporučujeme aktualizovat.

Nové vlastnosti

 • Jestliže je použita technologie na získávání textu z obrazovky, NVDA i zde oznamuje výběr textu
 • V přístupných java aplikacích NVDA oznamuje pozici přepínačů a jiných prvků, pokud lze získat informaci o skupině prvků
 • Jestliže prvek v přístupných java aplikacích obsahuje i klávesovou zkratku, NVDA ji oznámí
 • v režimu prohlížení NVDA oznamuje popisy prvků Aria landmarks. Tyto popisy jsou také oznamovány v seznamu prvků.
 • V režimu prohlížení se s oblastmi stránky pracuje podobně jako s Aria Landmarks
 • V dokumentech a aplikacích využívající Internet Explorer jsou proměnlivé oblasti stránky (část standardu W3c ARIA) nyní již podporovány což umožňuje autorům označit části stránky, které mají být oznamovány, jestliže na nich dojde ke změně.

Odkazy

nvda 2014.2

Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2014.1

Minulý týden uvolnila NV access v tomto roce první finální verzi open source odečítače NVDA s označením NVDA 2014.1. Doporučujeme aktualizovat!

novinky v NVDA 2014.1

 • Podpora pro Microsoft Powerpoint 2013 zatím bez chráněného režimu
 • NVDA již čte v aplikacích Microsoft Excell a microsoft Word zvolený symbol v dialogu vybrat symbol
 • V dialogu ohlašování formátování je možné nastavit aby NVDA neoznamoval událost při kliknutí, ve výchozím nastavení je tato funkce zaškrtnuta
 • NVDA podporuje braillské řádky připojené přes bluetooth jestliže na systému běží software WIDCOMM
 • Při úpravě textu v aplikaci MS Powerpoint NVDA správně vyčítá odkazy
 • V Aria aplikacích nebo dialozích na internetu je možné vynutit režim prohlížení skratkou NVDA+mezera a pohybovat se v obsahu aplikace nebo dialogu jako v ostatních virtuálních dokumentech.
 • V programech Outlook Express, Windows Mail a Windows Live mail NVDA nyní oznamuje že má zpráva přílohu nebo jestliže je označena příznakem
 • Při navigaci v tabulkách v přístupných JAVA aplikacích NVDA oznamuje souřadnice řádků a sloupců

stáhnout NVDA 2014.1

Rubriky: novinky | 2 komentáře

Používateľské profily

Mnohým používateľom v NVDA chýbala možnosť nastaviť si používateľské profily pre konkrétne aplikácie alebo činnosti. Od verzie 2013.3 v NVDA pribudol prepracovaný systém na správu profilov. Ondrej Rosík vo svojom podcaste popíše fungovanie profilov a ukáže praktické príklady.

Rubriky: návody | Štítky: , , | 3 komentáře

doplňky pro odečítač NVDA

V tomto příspěvku naleznete některé doplňky pro odečítač Nvda, které přidávají další funkce, jako je např. OCR nebo virtualizace okna – podobná (funkce JAWSu).

Celý příspěvek

Rubriky: návody | Štítky: , , , , , , , | 1 komentář

Nvda 2013.3

Na domovských stránkách opensource projektu Nvda byla zveřejněna aktuální stabilní verze s označením Nvda 2013.3.
Doporučujeme aktualizovat na novou verzi.

nové vlastnosti

 • V programu Microsoft Word Nvda nyní oznamuje v dokumentech pole formulářů
 • Nvda nyní oznamuje revize v dokumentu microsoft Word, jestliže je v Ms Office nastaveno sledování změn, je však také nutné tuto funkci zaškrtnout v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • Při otevření a navigaci v programu Microsoft Excel 2003 až 2010 jsou nyní korektně oznamovány rozbalovací seznamy.
 • V dialogu nastavení klávesnice přibylo zaškrtávací pole povolit dynamické čtení v režimu plynulého čtení, které umožňuje pohyb v režimu prohlížení pomocí rychlé navigace a příkazů pro přechod po řádcích a odstavcích přičemž stále zůstává aktivní plynulé čtení. Ve výchozím stavu je tato funkce vypnuta.
 • dialog vstupní příkazy umožňuje nastavit klávesové zkratky pro příkazy Nvda
 • nyní jsou k dispozici pro různé situace různé uživatelské profily. Profily můžete aktivovat ručně nebo se aktivují automaticky jakmile přejdete do konkrétní aplikace.
 • v programu Microsoft Excel Nvda nyní správně oznamuje buňky s odkazy jako odkazy.
 • V aplikaci Ms Excel je oznamována informace o existenci komentářů.

odkazy

stáhnout Nvda 2013.3

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | 2 komentáře