NVDA 2017.2 – přivítejte vylepšenou podporu webového prohlížeče Microsoft Edge

Nezisková organizace NV ACCESS vydává další stabilní verzi oblíbeného open source

odečítače NVDA s označením NVDA2017.2.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Tato verze zahrnuje podporu pro automatické stišování zvuku v systému Windows 10 Creators; opravené problémy v režimu
prohlížení jež se týkají označování textu; vylepšenou podporu pro Microsoft Edge a vylepšené oznamování prvků, které
jsou označeny jako aktuální pomocí atributu aria-current.

nové vlastnosti

 • V aplikaci MS Excel klávesová zkratka NVDA+F nyní oznamuje v tabulce orámování buněk.
 • V režimu prohlížení NVDA oznamuje prvky, které jsou označeny jako aktuální (využívá se atribut aria-current)
 • V aplikaci MS Edge je podporováno přepínání jazyků.
 • Přidána podpora pro kalkulačku v systémech 10 Enterprise LTSB a Server.
 • Jestliže stisknete klávesovou zkratku pro vyhláskování řádku 3 krát za sebou bude řádek vyhláskován foneticky.
 • Symboly v sadě unicode (konkrétně šipky nahoru/dolů a rovněž symboly označující různé zlomky) jsou nyní správně
  oznamovány.

ke stažení

NVDA 2017.2

Rubriky: novinky | Štítky: , , , | Napsat komentář

NVDA 2017.1 je venku!

cca minulý týden vyšla další stabilní verze oblíbeného open source odečítače NVDA s označením NVDA 2017.1.

Přednosti této verze zahrnují oznamování sekcí a textových sloupců v aplikaci MS Word, podporu pro čtení a navigaci v aplikaci Kindle pro PC a vylepšenou podporu pro Microsoft Edge.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

nové vlastnosti

 • V aplikaci Microsoft Word si můžete aktivovat oznamování typů a čísel sekcí. Toto lze povolit zaškrtnutím políčka oznamovat strany v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • V dokumentech MS Word si můžete aktivovat oznamování textových sloupců. Toto lze povolit zaškrtnutím políčka oznamovat strany v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • V aplikaci Wordpad již NVDA podporuje přepínání jazyka.
 • V aplikaci MS Edge v režimu prohlížení můžete nyní používat kláv. zkratku pro vyhledávání NVDA+CTRL+F.
 • V prohlížeči MS Edge jsou pro přechod po tlačítkách podporovány kláv. zkratky rychlé navigace B a SHIFT+B.
 • Jestliže kopírujete list v aplikaci MS Excel, zkopírují se i informace ze záhlaví tabulky.
 • Podpora pro čtení a navigaci v knihách v aplikaci Kindle pro PC. Funguje od verze 1.19. Podpora zahrnuje možnost pracovat s odkazy, poznámkami pod čarou, s obrázky, s výrazněným textem a s uživatelskými poznámkami. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k NVDA.
 • V režimu prohlížení v prohlížeči MS Edge je podporována navigace v tabulkách.
 • Jestliže v MS Excelu stisknete kláv. zkratku pro oznámení aktuální pozice objektu (desktop: NUMPADDELETE, laptop: NVDA+DELETE) NVDA oznámí název listu a souřadnice aktuální buňky.
 • V dialogu, jež se zobrazuje při ukončení NVDA přibyla akce restartovat a nastavit logování na debug.

Odkaz ke stažení

NVDA 2017.1

Rubriky: novinky | Napsat komentář

nvda 2016.4

Po delší odmlce jsem tu opět s další stabilní verzí oblíbeného open source odečítače NVDA s označením 2016.4.

V této verzi se vývoj NVDA zaměřil na vylepšování podpory aplikací Microsoft Edge a e-mailového klienta Mail. Tyto aplikace jsou součástí operačního systému Windows 10. V dialozích NVDA byly rovněž provedeny grafické změny.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • Nyní je možné nastavit oznamování odsazení řádku pomocí pípání, podívejte se do dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • Přidána podpora pro braillský řádek Orbit Reader.
 • Přidána možnost aby se po startu NVDA spustil nástroj zobrazení řeči. Tuto funkci lze najít v dialogu zobrazení řeči.
 • Při ukončení a následném spuštění nástroje zobrazení řeči zůstává stejná velikost i pozice okna.
 • NVDA dokáže v tabulkách MS excel zpracovat pole s křížovou referencí, oznamuje je jako odkazy a umí je aktivovat.
 • Přidána podpora pro řádky Baum SuperVario2, Baum Vario 340 a HumanWare Brailliant2.
 • prvotní podpora pro výroční aktualizaci Microsoft Edge.
 • Při čtení zpráv v aplikaci Mail v systému Windows 10 se automaticky používá režim prohlížení.

stažení NVDA 2016.4

NVDA 2016.4

Rubriky: novinky | Napsat komentář

nvda 2015.4

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla zveřejněna další

stabilní verze oblíbeného opensource odečítače obrazovky NVDA s označením NVDA 2015.4.

Přednosti této verze zahrnují vylepšenou podporu pro windows 10; od systému Windows 8 je NVDA zařazen do centra usnadnění vylepšenou podporu pro MS Excel (možnost zobrazit seznam listů, přejmenovat listy, možnost číst chráněné buňky v chráněných dokumentech); podporu pro úpravu Rich text polí v programech Mozilla Firefox, Google Chrome a Mozilla Thunderbird.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud

máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • Od verze Windows 8 se NVDA zobrazuje v centru usnadnění.
 • Při pohybu v dokumentech programu MS Excel, NVDA správně oznamuje změny formátování, jestliže je zaškrtnuto oznamování
  formátování v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • NVDA dokáže nyní ohlašovat, jestliže je text zvýrazněný. Standardně je tato možnost zaškrtnutá a najdete ji v
  ohlayšování formátování dokumentu. Aktuálně NVDA ohlašuje přítomnost formátovacích značek em a strong v režimu prohlížení v
  prohlížeči MS Internet Explorer a v MSHTML prvcích.
 • Jestliže je zaškrtnuto oznamování změn NVDA oznamuje v režimu prohlížení vložený a odstraněný text v prohlížeči

  Internet Explorer a jiných MSHTML prvcích.

 • Jestliže si zobrazíte seznam změn v seznamu prvků v dokumentu MS Word, NVDA podrobněji oznamuje konkrétní změny,

  například uvádí změny ve formátování.

 • MS Excel: V seznamu prvků (NVDA+F7) si můžete zobrazit seznam listů a klávesou F2 můžete list přejmenovat. (
 • Nyní můžete rozhodnout, jestli se mají konkrétní symboly posílat ke zpracování hlasovému výstupu (který může vykonat
  pauzu nebo změnit intonaci). Nastavení provedete v dialogu Výslovnost interpunkčních znaků.
 • V dokumentech MS Excel NVDA oznamuje vstupní zprávy, které vložil autor dokumentu.
 • Podpora pro braillské řádky Baum Pronto! V4 a VarioUltra, připojené přes Bluetooth.
 • Podpora pro práci s rich text v Mozilla aplikacích. V Mozille Firefox můžete pracovat s Google dokumenty, podporován je rovněž i výstup na braillský řádek . V programu Thunderbird NVDA podporuje vytváření zpráv vve formátu HTML.

odkaz ke stažení NVDA 2015.4

stáhnout NVDA 2015.4

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

nvda 2015.3 je venku!

Vývojáři okolo NVDA nelení a vydávají v tomto roce již třetí verzi oblíbeného opensource odečítače obrazovky s označením NVDA 2015.3.

Přednosti této verze zahrnují základní podporu prostředí systému Windows 10, možnost vypnout jednoznakové příkazy v rychlé navigaci v režimu prohlížení (u některých webových aplikacích je to velmi vhodné), vylepšení při práciv prohlížeči internet explorer a oprava problémů kdy při psaní na braillském řádku a jestliže byla zapnuta podpora braillských řádků se znak zkomolil.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • NVDA nyní oznamuje pravopisné chyby v editačních polích v prohlížeči Internet Explorer a v ostatních MSHTML prvcích.
 • NVDA dokáže rozpoznat o mnoho více matematických symbolů v kódóvání unicode
 • při vyhľedávání v menu start v systému Windows 10 jsou Návrhy automaticky oznamovány
 • Podpora pro braillské řádky EcoBraille 20, EcoBraille 40, EcoBraille 80 a EcoBraille Plus.
 • V režimu prohlížení můžete zkratkou nvda+shift+mezera vypnout rychlou navigaci. Při vypnuté rychlé navigaci jsou stisky kláves odeslané do aktivního okna. Toto je užitečné při některých aplikacích, jako Facebook, Gmail a Twitter.
 • Nové brailské překladové tabuľky: Finský 6-bodový plnopis, irský plnopis a zkratkopis, Korejský plnopis a zkratkopis
  (2006).
 • přidána podpora pro QWERTY klávesnici na řádku Papenmeier BRAILLEX Live Plus.
 • Experimentální podpora pro webový prohlížeč Microsoft Edge a technologii prohlížení v systému Windows 10.

odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2015.3

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Finální verze NVDA 2015.2 je venku!

Nezisková organizace NV ACCESS zveřejnila další stabilní verzi s označením NVDA 2015.2.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Přednosti této verze zahrnují podporu pro čtení grafů v aplikaci MS Excel a také čtení a práci s matematickými vzorci.

nové vlastnosti

 • V dokumentech programu MS Word můžete číst po větách pomocí zkratek ALT+šipka nahoru/ALT+šipka dolů
 • Pro další varianty indických jazyků jsou nyní k dispozici nové braillské překladové tabulky
 • NVDA v tabulkách v MS Excel hlásí jestliže je obsah buňky ořízlý nebo jestli buňka přetéká do vedlejší buňky
 • V programu MS Excel můžete vyvolat dialog seznam prvků (NVDA+F7) a zobrazit si tak seznam grafů, buňky s komentářem nebo buňky se vzorci.
 • Podpora pro čtení grafů v Dokumentech MS Excel od verze 2007. Nejprve najděte požadovaný graf přes seznam prvků (NVDA+F7) a potom pomocí šipek můžete číst datové položky grafu (
 • S použitím programu MathPlayer 4 od Design Science je možné číst matematický obsah ve webových prohlížečích a v programech Microsoft Word a Powerpoint.

odkaz ke stažení

NVDA2015.2

Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2015.1 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla zveřejněna další stabilní verze s označením NVDA 2015.1.

Tento oceňovaný software změnil život tisícům nevidomým a slabozrakým uživatelům, kteří nyní mohou samostatně používat počítač zpracovávat písemný obsah, přečíst si zprávy, používat online bankovnictví a spousty dalšího. Nejdůležitější ovšem je, že se mohou aktivně podílet na vzdělávání a zaměstnávání , To vše by jinak nebylo možné vzhledem k vysokým nákladům na stávající komerční odečítač.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Přednosti této verze zahrnují podporu prohlížecího režimu v dokumentech aplikace Microsoft Word a Outlook, velké vylepšení pro desktopovou verzi skype a významné opravy pro webový prohlížeč Internet Explorer.

Odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2015.1

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

NVDA 2014.4 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla včera uvolněna další

stabilní verze NVDA s označením 2014.4. Doporučujeme aktualizovat.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

nové vlastnosti

 • přidány nové jazyky: Kolumbijská Španělština a Punja
 • Při ukončení NVDA je možné zobrazit dialog, kde v rozbalovacím seznamu lze zvolit restartovat NVDA nebo restartovat

  NVDA bez doplňků

 • NVDA je možné spustit bez doplňků i z příkazové řádky s parametrem –disable-addons
 • V řečových slovnících je nyní možné nastavit aby se řetězec nahradil jen tehdy pokud jde o celé slovo

odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2014.4

Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2014.3

Dnes ráno byla zveřejněna další stabilní verze opensource odečítače NVDA s označením NVDA 2014.3.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • V dialogu všeobecné nastavení přibylo zaškrtávací pole, které určuje zda bude NVDA při startu přehrávat zvuk.
 • Ve správci doplňků přibylo tlačítko s nápovědou k doplňkům, které ji obsahují.
 • Podpora pro kalendář v aplikaci MS Outlook od verze 2007, která zahrnuje: při pohybu šipkami vyčítá čas, oznauje připomínky k danému časovému úseku a oznamuje zvolenou připomínku při pohybu klávesou TAB.
 • Vylepšena podpora pro seznamy s doručenou poštou a další seznamy v aplikaci MS Outlook 2010, která zahrnuje: možnost vypnout oznamování hlaviček (od předmět a podobně), odškrtnutím položky oznamovat hlavičky řádků/sloupců v dialoguohlašování formátování dokumentu a dále zahrnuje možnost pohybovat se v tabulce pomocí CTRL+ALT+šipky po sloupcích tabulky.
 • V aplikaci Microsoft Word NVDA nyní vyčítá po stisku NVDA+F i informace o odsazení odstavce.
 • Jestliže textový editor automaticky vloží po stisku klávesy ENTER odrážku nebo číslování NVDA tuto skutečnost oznámí.
 • Klávesová zkratka NVDA+ALT+C vyčítá obsah komentáře jestliže se na něm aktuálně nachází kurzor.
 • Vylepšená podpora pro automatické čtení hlaviček, řádků a sloupců v aplikaci Microsoft Excel, která zahrnuje podporu pro excelem definované rozsahy pro identifikaci hlaviček, které jsou podporované i odečítačem JAWS. Klávesové zkratky pro nastavení hlaviček sloupců (NVDA+SHIFT+C) a hlaviček řádků (NVDA+SHIFT+R) ukládají informaci přímo do sešitu aplikace Excel a tato informace je dostupná pro všechny odečítače obrazovky, které podporují definované rozsahy hlaviček.
 • Podpora pro automatické čtení hlaviček v aplikaci Microsoft Word, která zahrnuje podporu pro záložky programu MS Word pro definování hlaviček, které dokáže identifikovat i odečítač JAWS. Klávesové zkratky pro nastavení hlaviček sloupců (NVDA+SHIFT+C) a hlaviček řádků (NVDA+SHIFT+R) jestliže jste na první buňce záhlaví informují NVDA, aby považoval řádek nebo sloupec za hlavičku tabulky. Informace je uložena přímo v dokumentu MS Word, takže je dostupná pro všechny odečítače obrazovky, které dokáží identifikovat záložky v MS Wordu.
 • Microsoft Word: po stisku klávesy TAB NVDA oznamuje vzdálenost od levého okraje strany.
 • Microsoft Excel: jestliže buňka obsahuje komentář, můžete si jej přečíst pomocí NVDA+ALT+C.
 • Microsoft Excel: NVDA poskytuje vlastní dialog pro editaci komentáře, který se zobrazí po stisku SHIFT+F2.

více informací o změnách či novinkách se pak dočtete přímo v dokumentaci k NVDA soubor changes.html.

Odkaz ke stažení

nvda 2014.3

Rubriky: novinky | 2 komentáře

Finální verze NVDA 2014.2 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla zveřejněna další stabilní verze o značením NVDA 2014.2 Doporučujeme aktualizovat.

Nové vlastnosti

 • Jestliže je použita technologie na získávání textu z obrazovky, NVDA i zde oznamuje výběr textu
 • V přístupných java aplikacích NVDA oznamuje pozici přepínačů a jiných prvků, pokud lze získat informaci o skupině prvků
 • Jestliže prvek v přístupných java aplikacích obsahuje i klávesovou zkratku, NVDA ji oznámí
 • v režimu prohlížení NVDA oznamuje popisy prvků Aria landmarks. Tyto popisy jsou také oznamovány v seznamu prvků.
 • V režimu prohlížení se s oblastmi stránky pracuje podobně jako s Aria Landmarks
 • V dokumentech a aplikacích využívající Internet Explorer jsou proměnlivé oblasti stránky (část standardu W3c ARIA) nyní již podporovány což umožňuje autorům označit části stránky, které mají být oznamovány, jestliže na nich dojde ke změně.

Odkazy

nvda 2014.2

Rubriky: novinky | Napsat komentář