NVDA 2017.1 je venku!

cca minulý týden vyšla další stabilní verze oblíbeného open source odečítače NVDA s označením NVDA 2017.1.

Přednosti této verze zahrnují oznamování sekcí a textových sloupců v aplikaci MS Word, podporu pro čtení a navigaci v aplikaci Kindle pro PC a vylepšenou podporu pro Microsoft Edge.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

nové vlastnosti

 • V aplikaci Microsoft Word si můžete aktivovat oznamování typů a čísel sekcí. Toto lze povolit zaškrtnutím políčka oznamovat strany v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • V dokumentech MS Word si můžete aktivovat oznamování textových sloupců. Toto lze povolit zaškrtnutím políčka oznamovat strany v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • V aplikaci Wordpad již NVDA podporuje přepínání jazyka.
 • V aplikaci MS Edge v režimu prohlížení můžete nyní používat kláv. zkratku pro vyhledávání NVDA+CTRL+F.
 • V prohlížeči MS Edge jsou pro přechod po tlačítkách podporovány kláv. zkratky rychlé navigace B a SHIFT+B.
 • Jestliže kopírujete list v aplikaci MS Excel, zkopírují se i informace ze záhlaví tabulky.
 • Podpora pro čtení a navigaci v knihách v aplikaci Kindle pro PC. Funguje od verze 1.19. Podpora zahrnuje možnost pracovat s odkazy, poznámkami pod čarou, s obrázky, s výrazněným textem a s uživatelskými poznámkami. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce k NVDA.
 • V režimu prohlížení v prohlížeči MS Edge je podporována navigace v tabulkách.
 • Jestliže v MS Excelu stisknete kláv. zkratku pro oznámení aktuální pozice objektu (desktop: NUMPADDELETE, laptop: NVDA+DELETE) NVDA oznámí název listu a souřadnice aktuální buňky.
 • V dialogu, jež se zobrazuje při ukončení NVDA přibyla akce restartovat a nastavit logování na debug.

Odkaz ke stažení

NVDA 2017.1
Rubriky: novinky | Napsat komentář

nvda 2016.4

Po delší odmlce jsem tu opět s další stabilní verzí oblíbeného open source odečítače NVDA s označením 2016.4.

V této verzi se vývoj NVDA zaměřil na vylepšování podpory aplikací Microsoft Edge a e-mailového klienta Mail. Tyto aplikace jsou součástí operačního systému Windows 10. V dialozích NVDA byly rovněž provedeny grafické změny.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • Nyní je možné nastavit oznamování odsazení řádku pomocí pípání, podívejte se do dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • Přidána podpora pro braillský řádek Orbit Reader.
 • Přidána možnost aby se po startu NVDA spustil nástroj zobrazení řeči. Tuto funkci lze najít v dialogu zobrazení řeči.
 • Při ukončení a následném spuštění nástroje zobrazení řeči zůstává stejná velikost i pozice okna.
 • NVDA dokáže v tabulkách MS excel zpracovat pole s křížovou referencí, oznamuje je jako odkazy a umí je aktivovat.
 • Přidána podpora pro řádky Baum SuperVario2, Baum Vario 340 a HumanWare Brailliant2.
 • prvotní podpora pro výroční aktualizaci Microsoft Edge.
 • Při čtení zpráv v aplikaci Mail v systému Windows 10 se automaticky používá režim prohlížení.

stažení NVDA 2016.4

NVDA 2016.4
Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2016.3

NVACCESS – nezisková organizace jež podporuje vývoj opensource odečítače NVDA uvolniladalší stabilní verzi s označením NVDA 2016.3.

Přednosti této verze zahrnují možnost samostatně povolit nebo zakázat jednotlivé doplňky, podporu pro formuláře aplikace MS Excel, výrazné změny v oznamování barev, úpravy pro některé braillské řádky a vylepšenou podporu pro MS Word.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

nové vlastnosti

 • Od výroční aktualizace systému Windows 10 je možné číst PDF dokumenty i v prohlížeči Microsoft Edge. Používá se režimprohlížení.
 • V dokumentech MS Word je hlášeno přeškrtnutí a dvojté přeškrtnutí.
 • Jestliže má tabulka v dokumentu MS Word název, NVDA jej přečte.
 • Jestliže je k tabulce přidán popis dá se zobrazit v režimu prohlížení zkratkou NVDA+D.
 • Při pohybu po odstavcích v dokumentu MS Word ALT+SHIFT+šipky nahoru/dolů NVDA ohlašuje pozici odstavce.
 • NVDA nyní oznamuje řádkování, funguje to jestliže změníte řádkování pomocí příslušných kláv. zkratek v aplikaci MS Word

  nebo jestliže se přesunete na text s odlišným řádkováním a je zapnuté oznamování řádkování v dialogu ohlašování formátování

  dokumentu. řádkování je také možné zjistit kláv. zkratkou pro vyčítání informací o formátování NVDA+F.
 • V Prohlížeči Internet Explorer jsou pro rozlišení struktury webové stránky správně zpracovány prvky HTML5
 • V dialogu ohlašování formátování dokumentu se nyní dá nastavit zda chcete či nechcete oznamovat komentáře.
 • Ve správci doplňků nyní můžete zakázat jednotlivé doplňky.
 • Přidány klávesové zkratky pro braillské řádky Alva BC640/680.
 • Přidána možnost přesunout braillský řádek na focus. V současnosti je přiřazena kláv zkratka jen pro řádek AlvaBC640/680. Můžete si ji ale přidat pro vlastní řádek v dialogu vstupní příkazy.
 • V dokumentech MS Excel je nyní možné pracovat s formuláři. Po prvcích formuláře se můžete přesouvat pomocí klávzkratek F a SHIFT+F.
 • Seznam formulářových prvků se dá zobrazit přes dialog seznam prvků NVDA+F7. V obou případech musí být aktivní režim prohlížení.
 • Nyní lze nastavit kláv zkratku pro zapínání/vypínání jednoduchého režimu objektové navigace.

Stažení NVDA 2016.3

Stáhnout NVDA 2016.3
Rubriky: novinky | Štítky: , , , , , , | 1 komentář

nvda 2016.2 – další stabilní verze opensource odečítače je venku!

Nezisková organizace NV access vypustila další stabilní verzi oblíbeného volně šiřitelného odečítače obrazovky NVDA s označením NVDA 2016.2.

mezi přednosti této verze patří zvukové oznamování pravopisných chyb při psaní, oznamování gramatický chyb v aplikaci MS Word a opravy chyb pro kancelářský balík MS Office.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • V prohlížeči Internet Explorer a v ostatních MS HTML prvcích klávesové zkratky A a SHIFT+A přesouvají kurzor na doplněný a odstraněný text.
 • V tabulkách aplikace MS Excel NVDA oznamuje úroveň skupiny buněk a rovněž oznamuje jestli jsou zbalené nebo rozbalené.
 • Nyní můžete informaci o formátování zobrazit v režimu prohlížení. Stačí dvakrát rychle za sebou stisknout příslušnou klávesovou zkratku.
 • V aplikaci MS Excel 2010 NVDA dokáže oznámit tvar a výplň v buňkách tabulky. Automatické oznamování nastavíte tak, že zaškrtnete oznamování barev příslušném dialogu NVDA.
 • Nová braillská překladová tabulka: Koinská Řečtina.
 • V prohlížeči logu lze nyní log jednoduše uložit klávesovou zkratkou CTRL+S.
 • NVDA dokáže zvukem oznamovat pravopisné chyby, při psaní textu. Zobrazení pravopisných chyb musí editační pole podporovat. V NVDA musíte zaškrtnout oznamování pravopisných chyb a rovněž zvukové oznamování pravopisných chyb během psaní textu.
 • V aplikaci MS Word NVDA dokáže kromě pravopisných chyb oznamovat také gramatické chyby.

Odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2016.2
Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | 3 komentáře

vydání NVDA 2016.1

Včera ráno byla uvolněna na domovských stránkáchdalší stabilní verze Opensource odečítače obrazovky s označením NVDA 2016.1.

Přednosti této verze zahrnují možnost ztišit zvuk ostatních aplikací, vylepšení pro braillské řádky i braillský výstup, opravy pro MS office a opravené chyby v režimu prohlížení.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • Nové braillské překladové tabulky Mongolská a poľský osmi bodové počítačové písmo.
 • Nyní můžete vypnout braillský kurzor nebo změnit jeho tvar. Tuto možnost najdete v nabídce braillské nastavení.
 • Přidána podpora pro řádek HIMS Smart Beet připojený přes bluettooth.
 • Přidána možnost ztišit zvuky ostatních aplikací. Toto funguje od verze Windows 8. REžimy ztišení se nastavují v dialogu hlasový výstup nebo přes kláv. zkratku NVDA+SHIFT+D.
 • Přidána podpora pro braillské řádky APH Refreshabraille v režimu USB HID a Baum VarioUltra a Pronto připojené přes USB.
 • Přidána podpora pro HumanWare Brailliant BI/B přes protokol OpenBraill.

Odkaz ke stažení

NVDA 2016.1 – stáhnout
Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | Napsat komentář

nvda 2015.4

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla zveřejněna dalšístabilní verze oblíbeného opensource odečítače obrazovky NVDA s označením NVDA 2015.4.

Přednosti této verze zahrnují vylepšenou podporu pro windows 10; od systému Windows 8 je NVDA zařazen do centra usnadnění vylepšenou podporu pro MS Excel (možnost zobrazit seznam listů, přejmenovat listy, možnost číst chráněné buňky v chráněných dokumentech); podporu pro úpravu Rich text polí v programech Mozilla Firefox, Google Chrome a Mozilla Thunderbird.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokudmáte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • Od verze Windows 8 se NVDA zobrazuje v centru usnadnění.
 • Při pohybu v dokumentech programu MS Excel, NVDA správně oznamuje změny formátování, jestliže je zaškrtnuto oznamování formátování v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • NVDA dokáže nyní ohlašovat, jestliže je text zvýrazněný. Standardně je tato možnost zaškrtnutá a najdete ji v ohlayšování formátování dokumentu. Aktuálně NVDA ohlašuje přítomnost formátovacích značek em a strong v režimu prohlížení v prohlížeči MS Internet Explorer a v MSHTML prvcích.
 • Jestliže je zaškrtnuto oznamování změn NVDA oznamuje v režimu prohlížení vložený a odstraněný text v prohlížečiIn­ternet Explorer a jiných MSHTML prvcích.
 • Jestliže si zobrazíte seznam změn v seznamu prvků v dokumentu MS Word, NVDA podrobněji oznamuje konkrétní změny,například uvádí změny ve formátování.
 • MS Excel: V seznamu prvků (NVDA+F7) si můžete zobrazit seznam listů a klávesou F2 můžete list přejmenovat. (
 • Nyní můžete rozhodnout, jestli se mají konkrétní symboly posílat ke zpracování hlasovému výstupu (který může vykonat pauzu nebo změnit intonaci). Nastavení provedete v dialogu Výslovnost interpunkčních zna­ků.
 • V dokumentech MS Excel NVDA oznamuje vstupní zprávy, které vložil autor dokumentu.
 • Podpora pro braillské řádky Baum Pronto! V4 a VarioUltra, připojené přes Bluetooth.
 • Podpora pro práci s rich text v Mozilla aplikacích. V Mozille Firefox můžete pracovat s Google dokumenty, podporován je rovněž i výstup na braillský řádek . V programu Thunderbird NVDA podporuje vytváření zpráv vve formátu HTML.

odkaz ke stažení NVDA 2015.4

stáhnout NVDA 2015.4
Rubriky: novinky | Štítky: , , , , , , | Napsat komentář

nvda 2015.3 je venku!

Vývojáři okolo NVDA nelení a vydávají v tomto roce již třetí verzi oblíbeného opensource odečítače obrazovky s označením NVDA 2015.3.

Přednosti této verze zahrnují základní podporu prostředí systému Windows 10, možnost vypnout jednoznakové příkazy v rychlé navigaci v režimu prohlížení (u některých webových aplikacích je to velmi vhodné), vylepšení při práciv prohlížeči internet explorer a oprava problémů kdy při psaní na braillském řádku a jestliže byla zapnuta podpora braillských řádků se znak zkomolil.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Nové vlastnosti

 • NVDA nyní oznamuje pravopisné chyby v editačních polích v prohlížeči Internet Explorer a v ostatních MSHTML prvcích.
 • NVDA dokáže rozpoznat o mnoho více matematických symbolů v kódóvání unicode
 • při vyhľedávání v menu start v systému Windows 10 jsou Návrhy automaticky oznamovány
 • Podpora pro braillské řádky EcoBraille 20, EcoBraille 40, EcoBraille 80 a EcoBraille Plus.
 • V režimu prohlížení můžete zkratkou nvda+shift+mezera vypnout rychlou navigaci. Při vypnuté rychlé navigaci jsou stisky kláves odeslané do aktivního okna. Toto je užitečné při některých aplikacích, jako Facebook, Gmail a Twitter.
 • Nové brailské překladové tabuľky: Finský 6-bodový plnopis, irský plnopis a zkratkopis, Korejský plnopis a zkratkopis (2006).
 • přidána podpora pro QWERTY klávesnici na řádku Papenmeier BRAILLEX Live Plus.
 • Experimentální podpora pro webový prohlížeč Microsoft Edge a technologii prohlížení v systému Windows 10.

odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2015.3
Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Finální verze NVDA 2015.2 je venku!

Nezisková organizace NV ACCESS zveřejnila další stabilní verzi s označením NVDA 2015.2.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Přednosti této verze zahrnují podporu pro čtení grafů v aplikaci MS Excel a také čtení a práci s matematickými vzorci.

nové vlastnosti

 • V dokumentech programu MS Word můžete číst po větách pomocí zkratek ALT+šipka nahoru/ALT+šip­ka dolů
 • Pro další varianty indických jazyků jsou nyní k dispozici nové braillské překladové tabulky
 • NVDA v tabulkách v MS Excel hlásí jestliže je obsah buňky ořízlý nebo jestli buňka přetéká do vedlejší buňky
 • V programu MS Excel můžete vyvolat dialog seznam prvků (NVDA+F7) a zobrazit si tak seznam grafů, buňky s komentářem nebo buňky se vzorci.
 • Podpora pro čtení grafů v Dokumentech MS Excel od verze 2007. Nejprve najděte požadovaný graf přes seznam prvků (NVDA+F7) a potom pomocí šipek můžete číst datové položky grafu (
 • S použitím programu MathPlayer 4 od Design Science je možné číst matematický obsah ve webových prohlížečích a v programech Microsoft Word a Powerpoint.

odkaz ke stažení

NVDA2015.2
Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2015.1 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla zveřejněna další stabilní verze s označením NVDA 2015.1.

Tento oceňovaný software změnil život tisícům nevidomým a slabozrakým uživatelům, kteří nyní mohou samostatně používat počítač zpracovávat písemný obsah, přečíst si zprávy, používat online bankovnictví a spousty dalšího. Nejdůležitější ovšem je, že se mohou aktivně podílet na vzdělávání a zaměstnávání , To vše by jinak nebylo možné vzhledem k vysokým nákladům na stávající komerční odečítač.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

Přednosti této verze zahrnují podporu prohlížecího režimu v dokumentech aplikace Microsoft Word a Outlook, velké vylepšení pro desktopovou verzi skype a významné opravy pro webový prohlížeč Internet Explorer.

Odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2015.1
Rubriky: novinky | Štítky: , , , , , | Napsat komentář

NVDA 2014.4 je venku!

Na domovských stránkách opensource projektu NVDA byla včera uvolněna dalšístabilní verze NVDA s označením 2014.4. Doporučujeme aktualizovat.

NVDA je vyvíjen jako svobodný open source odečítač obrazovky. Jeho vývoj podporuje nezisková organizace NV ACCESS. Pokud máte zájem finančně podpořit vývoj NVDA můžete tak učinit na stránkách

NV ACCESS

nové vlastnosti

 • přidány nové jazyky: Kolumbijská Španělština a Punja
 • Při ukončení NVDA je možné zobrazit dialog, kde v rozbalovacím seznamu lze zvolit restartovat NVDA nebo restartovatNVDA bez doplňků
 • NVDA je možné spustit bez doplňků i z příkazové řádky s parametrem --disable-addons
 • V řečových slovnících je nyní možné nastavit aby se řetězec nahradil jen tehdy pokud jde o celé slovo

odkaz ke stažení

Stáhnout NVDA 2014.4
Rubriky: novinky | Napsat komentář