doplňky pro odečítač NVDA

V tomto příspěvku naleznete některé doplňky pro odečítač Nvda, které přidávají další funkce, jako je např. OCR nebo virtualizace okna – podobná (funkce JAWSu).

Celý příspěvek

Rubriky: návody | Štítky: , , , , , , , | 1 komentář

Nvda 2013.3

Na domovských stránkách opensource projektu Nvda byla zveřejněna aktuální stabilní verze s označením Nvda 2013.3.
Doporučujeme aktualizovat na novou verzi.

nové vlastnosti

 • V programu Microsoft Word Nvda nyní oznamuje v dokumentech pole formulářů
 • Nvda nyní oznamuje revize v dokumentu microsoft Word, jestliže je v Ms Office nastaveno sledování změn, je však také nutné tuto funkci zaškrtnout v dialogu ohlašování formátování dokumentu.
 • Při otevření a navigaci v programu Microsoft Excel 2003 až 2010 jsou nyní korektně oznamovány rozbalovací seznamy.
 • V dialogu nastavení klávesnice přibylo zaškrtávací pole povolit dynamické čtení v režimu plynulého čtení, které umožňuje pohyb v režimu prohlížení pomocí rychlé navigace a příkazů pro přechod po řádcích a odstavcích přičemž stále zůstává aktivní plynulé čtení. Ve výchozím stavu je tato funkce vypnuta.
 • dialog vstupní příkazy umožňuje nastavit klávesové zkratky pro příkazy Nvda
 • nyní jsou k dispozici pro různé situace různé uživatelské profily. Profily můžete aktivovat ručně nebo se aktivují automaticky jakmile přejdete do konkrétní aplikace.
 • v programu Microsoft Excel Nvda nyní správně oznamuje buňky s odkazy jako odkazy.
 • V aplikaci Ms Excel je oznamována informace o existenci komentářů.

odkazy

stáhnout Nvda 2013.3

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | 2 komentáře

NVDA 2013.2 je tu“

Nadomovských stránkách open source projektu Nvda byla zveřejněna další stabilní verze tohoto oblíbeného odečítače obrazovky s označením Nvda 2013.2. Doporučujeme aktualizovat.

Nové vlastnosti

 • podpora pro nový webový prvek Chromium framework, jež je využíván v mnoha aplikacích.
 • Nová varianta hlasového výstupu espeak – Iven3
 • Jestliže je ve Skypu otevřené okno s konverzací, Nvda automaticky oznamuje nové zprávy
 • Podpora pro Tween, včetně oznamování názvů záložek a menší výřečnosti při oznamování tweetů
 • Nyní je možné u braillských řádků nastavením položky zobrazovat zprávy na 0 vypnout zobrazování zpráv
 • V okně správce doplňků přibylo tlačítko otevřít stránku s dopl’nky. Na této stránce najdete dostupné doplňky pro Nvda.
 • V dialogu vítejte v programu Nvda je nyní možné nastavit aby se nvda spouštěl po přihlášení do Windows
 • Při použití dolphin cicero se automaticky aktivuje režim spánku
 • Miranda IM/Miranda MG je nyní podporován v 64 bitové verzi
 • návrhy hledání na přihlašovací obrazovce v systému Windows 8.1 jsou automaticky oznamovány
 • Podpora pro navigaci a vytváření tabulek v aplikaci Microsoft Excel 2013
 • Braillské řádky Focus 14 Blue, Focus 80 Blue a Focus 40 Blue jsou nyní podporovány i přes rozhraní Bluetooth. (
 • V aplikaci Outlook 2010 jsou nyní oznamovány návrhy adres
 • Nové překladové braillské tabuľky: Britská angličtina počítačový kód, Korejský skratkopis, Ruský počítačový kód.

Odkazy

Nvda 2013.2

Rubriky: novinky | Štítky: , , , , | Napsat komentář

Ako správne prekladať názvy interpunkčných znakov?

Dnes som počas kontroly prekladu NVDA zistil, že máme medzeri v chápaní slovenských interpunkčných znakov. Preto som si dovolil uverejniť príspevok, ktorý sa NVDA dotýka len okrajovo. Je pre mňa veľmi dôležité získať správny pohľad na vec, nebránte sa preto akýmkoľvek komentárom a prípadným upresneniam, ktoré Vám môžu po prečítaní prísť na um.

Spisovné je lomka nie lomeno. Napriek tomu, že už minimálne desať rokov mnohí bežne počúvame zo všetkých možných ozvučených zariadení a aplikácií slovo lomeno, skúste sa zamyslieť, či by nebolo vhodné situáciu prehodnotiť.

Na slovensku sa štandardne používajú 4 rôzne interpunkčné znamienka určené na uvádzanie priamej reči, citácií a pod – 4 štandardné úvodzovky. K dispozícii je ešte ďalšie zaujímavé čítanie.
„ dolné úvodzovky a “ horné úvodzovky, ktoré sú najbežnejšie v písanom texte.
‚ dolné jednoduché úvodzovky a ‘ horné jednoduché úvodzovky, ktoré sa používajú v kombinácii s predchádzajúcimi hlavne vo vnorených konštrukciách.
Znak ’ ktorý sa v slovenčine prekladá ako odsuvník a používa sa na skracovanie slov. Znak ascii 39, ktorý všetci používame ako apostrof hlavne pri programovaní a štúdiu cudzích jazykov zhľadiska slovenského jazyka nie je typograficky správny. Navrhujem preto tento ponechať uvádzaný ako apostrof ako sme všetci zvyknutí a tento „slovenský“ apostrof nazývať odsuvník.
Rovnako je to so znakom úvodzovky, ascii 34, ktorý sa bežne používa pri programovaní. Tento znak navrhujem prekladať ako úvodzovky a na znaky bežne používané v slovenských textoch používať preklady, ktoré som už vymenoval.
Tiež máme znak ” doteraz som si myslel, že sú to dolné úvodzovky. Nenašiel som zatiaľ použitie tohoto znaku v slovenčine a jeho správny názov.
V niektorých situáciách sa tiež ako náhrada za jednoduché úvodzovky, obyčajne vnorené medzi znakmi dolné a horné úvodzovky používajú dvojité lomené zátvorky, ďalší preklad sú tiež uhlové zátvorky. Tieto sú považované za archajické úvodzovky z francúzštiny alebo nemčiny. Používajú sa v opačnom poradí ako zátvorky, otváracia úvodzovka je pravá dvojitá lomená zátvorka a uzatváracia je ľavá dvojitá lomená zátvorka. V slovenčine sa ešte z čias písania na klasickom písacom stroji traduje ojedinele namiesto znakov pre klasické najčastejšie používané zátvorky ‚(‚ a ‚)‘ pomenovanie lomené zátvorky.

Ďalší často používaný znak je _ veľmi často nazývaný podčiarknutie. Správny názov tohoto symbolu je ale podľa všetkého podčiarkovník.

Znak … sa podľa materiálov, ktoré som dokázal nájsť spisovne nazýva tri bodky, v praxy hlavne z používania asistenčných technológií som zvyknutý na názov bodka bodka bodka.

Znak -, ktorý sa na bežnej klávesnici počítača nachádza v dolnom rade vpravo od klávesu bodka bežne nazývame pomlčka, v skutočnosti jeho slovenský názov je podľa všetkého spojovník. Ďalej znak – bežne nazývaný dlhá pomlčka, ktorý sa často krát opisuje ako pomlčka zodpovedajúca šírky písmena n, v angličtine en dash by sa v slovenčine mal korektne nazývať pomlčka. Analogicky k en dash existuje aj pomlčka so šírkou zodpovedajúcou šírke písmena m, em dash, ktorej správny názov je dlhá pomlčka žiaľ opäť v praxy často prekladaný ako dlhšia pomlčka.

Doteraz som vo voľnom čase ako zdanlivý amatérsky prekladateľ vychádzal hlavne zo skúseností a dovolil som si mnou považovanú terminológiu v oblasti interpunkčných znakov z časti zaviesť napr. v opensource projektoch eSpeak a NVDA.

Ako sa mám s týmto vysporiadať? Mám sa pokúsiť všade, kde je to technicky možné presadzovať korektné a správne slovenské pomenovania? Alebo naopak, nemám toto považovať za smerodajné a pokračovať ďalej so zaužívanými názvami? Kde sa dajú zistiť slovenské názvy pre ostatné exotické interpunkčné znaky? Čo by som mal ešte vedieť? Sú okrem materiálov, ktoré uvádzam ešte k dispozícii iné, ktoré by mi mohli pomôcť?

Rubriky: novinky | 2 komentáře

Nvda 2013.1beta1

11. března byla na domovských stránkách uveřejněna první beta verze open source odečítače Nvda s označením Nvda 2013.1BETA1. Beta verze jsou určeny hlavně k testování – nejsou tedy určeny k ostrému provozu.

Poznámka:
upozorňujeme, že některé překlady mohou, ale nemusí být aktualizovány. Budou aktualizovány v době vydání finální verze Nvda 2013.1.

odkazy

Nvda 2013.1beta1 – instalátor

co je nového v Nvda 2013.1beta1 – anglicky

Rubriky: novinky | Napsat komentář

NVDA 2012.3

NV Access dnes oznámili vydanie NVDA 2012.3. Táto verzia je považovaná za stabilnú, čo znamená, že ju odporúčame pre všetkých používateľov na každodenné používanie.
Táto verzia obsahuje približne 30 nových vlastností a viac než 50 opráv. Prednosti tejto verzie zahŕňajú podporu pre písanie ázijských znakov, experimentálnu podporu dotykových obrazoviek v systéme Windows 8, oznamovanie čísel strán a lepšiu navigáciu v tabuľkách programu Adobe Reader, podporu pre tabuľkové príkazy v tabuľkách a zoznamoch systému Windows, podporu pre nové brailovské riadky a možnosť oznamovania hlavičiek riadkov / stĺpcov v programe Microsoft Excel.
Vďaka za Váš čas patrí všetkým prekladateľom a dobrovoľníkom , ktorí pripravovali NVDA 2012.3 na bezproblémové používanie po celom svete. Osobitná vďaka patrí tiež tým, ktorí prispeli na vývoj finančnými darmi. NVDA poskytuje nezávislý prístup k počítačom viac než 6000 ťažko zrakovo a úplne nevidiacim ľuďom z celého sveta denne, nech sú kdekoľvek, či už doma, v škole alebo v práci. Toto všetko je možné vďaka aj Vašej podpore.

Rubriky: novinky | Napsat komentář

Nvda 2012.2.1

Na domovských stránkách Open source Nvda byla zveřejněna aktualizace finální verze Nvda 2012.2 na verzi Nvda 2012.2.1. Hlavním důvodem je aktualizace python 2.7.
Doporučujeme aktualizovat.

odkazy

Nvda 2012.2.1
Co je nového v Nvda 2012.2.1 – anglicky

Rubriky: novinky | Napsat komentář

Finální verze Nvda 2012.2 je tu!

Další stabilní verze oblíbeného Open source odečítače obrazovky Nvda je tady. Tentokráte jde o verzi Nvda 2012.2. Doporučujeme všem, kteří používají starší verzi Nvda, aby aktualizovali na Nvda 2012.2.

Přednosti této verze zahrnují: vestavěný instalátor a možnost vytvořit přenosnou verzi, automatické aktualizace, jednoduchou správu doplnků, čtení grafických prvků v programu Microsoft word, podporu pro metro aplikace Windows 8, a množství důležitých oprav.

V poslední době se rozmohly různé doplňky pro Nvda. Některé z nich najdete na této adrese:

Doplňky pro Nvda<

Jejich instalace byla do nedávna mírně komplikovaná, nyní lze doplňky přidávat přes jednoduchého správce doplňků, kterého najdeme v nabídce Nvda položka „nástroje“.

Více se o správci doplňků můžeme dočíst v dokumentaci k Nvda.

odkazy

nvda 2012.2
Co je nového v Nvda 2012.2 – anglicky

Rubriky: novinky | Napsat komentář

Nvda 2012.2RC2

Po nedávném vydání první RC verze Nvda 2012.2RC1 byla na domovských stránkách zveřejněna již druhá RC verze s označením Nvda 2012.2RC2. RC značí, že jde o tzv. release candidate, což v praxi znamená, že pokud se neobjeví nějaké kritické nedostatky bude tato verze totožná s vydáním finální verze Nvda 2012.2.

Upozorňujeme, že některé překlady mohou, ale nemusí být aktualizovány. Budou aktualizovány v době vydání finální verze Nvda 2012.2.

Přednosti této verze zahrnují: vestavěný instalátor a možnost vytvořit přenosnou verzi, automatické aktualizace, jednoduchou správu doplnků, čtení grafických prvků v programu Microsoft word, podporu pro metro aplikace Windows 8, a množství důležitých oprav.

odkazy

Nvda 2012.2RC2

co je nového v Nvda 2012.2RC2 – anglicky

Rubriky: novinky | Napsat komentář

Vydání Nvda 2012.2BETA1

Vývoj odečítače obrazovky Nvda neustále pokračuje – byla vydána první betaverze Nvda s označením Nvda 2012.2BETA1. Jak už bývá zvykem betaverze jsou určeny hlavně k testování – nejsou tedy určeny k ostrému provozu.

poznámka: Některé překlady mohou, ale nemusí být aktualizovány. Budou aktualizovány v době vydání finální verze Nvda 2012.2.

Novinky

 • Nvda nyní dokáže zkontrolovat, stáhnout a nainstalovat aktualizace (#73)

změny

 • NVDA je nyní distribuován jako jjeden instalační balík. Instalační soubor a soubor portable verze byl nahrazen jedním souborem. Po jeho spuštění je možné NVDA nainstalovat, nebo vytvořit přenosnou (portable) verzi.
 • NVDA se ve všech systémech vždy nainstaluje do složky Program Files. Jestliže je NVDA nainstalován v jiné složce, při nové instalaci se automaticky soubory přesunou do nové složky.

odkazy

Nvda 2012.2BETA1

Nvda 2012.2BETA1 – co je nového (anglicky)

Rubriky: novinky | Napsat komentář