NVDA 0.6 P2

Konečne po niekoľkých mesiacoch úsilia a pár zrušených termínoch vydania je tu už toľko očakávaná verzia 0.6 P2.
Už si mnohí priazdnivci snapshotov všimli, že prenositeľné verzie sú balené v samorozbaľovacích 7zip archívoch. Len prekompletnosť dodám, že táto verzia NVDA obsahuje eSpeak 1.37.
Po vydaní verzie 0.5 nebola vydaná ďalšia verzia, ktorá by ju kompletne nahradila. Verzie označené preview teda P, sú v mnohých veciach dokonalejšie o proti pôvodnej stabilnej verzii 0.5, ale okrem množstva nových a poopravovaných vecí môžu obsahovať aj regresie. Napriek tomuto je odporúčané používať práve najnovšiu verziu z rady 0.6. Spôsob označovania verzií a ďalšie detaily súvisiace s faktom, že tieto verzie ešte nemôžu kompletne nahradiť verziu 0.5 je možné si prečítať na stránke Release status (anglicky).

stiahnutie verzie 0.6 P2

Zoznam zmien /slovensky)


* Vyladené predvolené parametrezabudovaného hlasového výstupu eSpeak.
* Rozloženie klávesnice laptop pre prenosné počítače. Je to možné meniť v dialógu Nastavenia klávesnice. (#60)
* Podpora pre skupiny v prvkoch SysListView32 – hlavne vo Windows Vista. (#27)
* V stromových zoznamoch NVDA dokáže oznamovať stav začiarkavacích políčok.
* Klávesové skratky pre mnohé dialógy nastavení (control+NVDA+s, control+NVDA+v atď)
* Prenositeľná verzia môže bez nutnosti registrácie súborov do systému pracovať s IAccessible2 aplikáciami.
* Opravený pád v zozname odkazov v Mozilla Firefox. (#48)
* NVDA nespôsobuje pád Firefoxu alebo Thunderbirdu ak beží s vyššími oprávneniami ako spustená gecko aplikácia (napr. ako administrátor).
* Rečové slovníky (známe tiež ako používateľské slovníky) majú voľbu rozlišovať malé a veľké písmená, a vzory môžu ale nemusia byť regulárne výrazy. (#39)
* V nastavení virtuálneho prehliadača je možné špecifikovať či sa zachová vzhľad ako na obrazovke.
* V gecko aplikáciách nie sú viac kotvičky bez vlastnosti href zobrazované ako odkazy. (#47)
* Príkaz hľadať si pamätá posledné kľúčové slová nezávisle na používanej aplikácii. (#53)
* Stav začiarknuté nebol oznamovaný vo všetkých políčkach vo virtuálnom prehliadači.
* Režim prepustenia cez virtuálny dokument je sledovaný pre každý dokument zvlášť. (#33)
* Opravené občasné zasekávanie pri oznamovaní zmien fokusu a prerušovaní reči po návrate z úsporného režimu.
* Zdokonalená podpora pre zoznamové rámiky v Mozilla Firefox. Text nie je opakovaný 2 krát, a po opustení takého zoznamového rámika nie sú prečítané nadradené objekty. Tiež vo virtuálnom prehliadači pri prechádzaní zoznamovým rámikom správne fungujú príkazy špecifické pre virtuálny prehliadač.
* Vylepšené oznamovanie stavového riadku v mnohých aplikáciách. (#8)
* Nástroj interaktívna python konzola, ktorý vývojárom umožňuje sledovať azasahovať do NVDA počas behu.
* Príkazy plinulé čítanie, čítanie aktuálneho riadku a čítanie výberu správne fungujú v režime prepúšťania cez virtuálny prehliadač. (#52)
* Skripty nareguláciu rýchlosti hlasového výstupu (NVDA+pageup a NVDA+pagedown) boli odstránené. Funkcionalita je dostupná v skupine nastavení hlasového výstupu (control+NVDA+šípky).
* Zmenené vlastnosti pípania pri aktualizácii priebehu.
* Pridané ďalšie klávesy rýchlej navigácie pre nový virtuálny prehliadač: l – zoznam, i – položka zoznamu, e – editačné pole, b – tlačidlo, x – začiarkavacie políčko, r – prepínač, g – grafika, q – citácia, c – zoznamový rámik, 1 až 6 – nadpis príslušnej úrovne, s – oddeľovač, m – rámik. (#67, #102, #108)
* Po prerušení načítavania stránky do Firefox je možné ďalej prehliadať pôvodne načítaný dokument. (#63)
* Navigácia po slovách vo virtuálnom prehliadači neprekročí hranice prvkov. (#70)
* Presnejšie sledovanie a aktualizovanie fokusu vo virtuálnom prehliadači.
* Príkaz hľadať predchádzajúci (shift+NVDA+f3) na použitie v novom virtuálnom prehliadači.
* Vylepšená podpora pre dialógy špecifické pre Firefox a Thunderbird. (#66)
* Možnosť zobrazenianvda.log z menu nástroje.
* Skripty ako napr. oznamovanie času a dátumu rešpektujú miestne nastavenia systému.
* V dialógu Všeobecné nastavenia obsahuje zoznamový rámik Jazyk lokalizované názvy jazykov.
* Pri čítaní textu aktuálneho navigačného objektu sa tento automaticky aktualizuje (napr. položky zoznamu v správcovi úloh). (#15)
* Počas posúvania myši je pri vstupe do nejakého prvku namiesto celého textu alebo aktuálneho slova prečítaný aktuálny odsek. Zvuková signalizácia a oznamovanie typu prvku je voliteľné.
* Možnosť čítania textu počas posúvania myšou v programe Microsoft Word.
* Opravená chyba, ktorá zamedzovala v niektorých aplikáciách ako napr. Wordpad čítaniu aktuálneho výberu po opustení panela ponúk.
* V prehrávači Winamp nie je názov aktuálnej skladby oznamovaný dookola počas prepínania, zastavovania a pozastavovania.
* V hlavnom okne a v okne winamp playlist editor NVDA oznamuje stav prepínačov opakovať a miešať.
* Vo virtuálnom prehliadači pre Firefox 3 je možné aktivovať niektoré špecifické prvky napr. klikateľné odkazy, odkazy, ktoré obsahujú odseky a ďalšie neštandardné štruktúry.
* Opravené opozdenie počas otvárania dialógov NVDA na niektorých systémoch. (#65)
* Aplikačný modul pre total commander.
* Opravená chyba v ovládači sapi4 serotek, keď sa po oznamovaní veľkých písmen výška zasekla na zvýšenej hodnote. (#89)
* Oznamuje klikateľné položky pri prehliadaní stránok vo Firefox. (#91)
* Počas navigácie vo virtuálnom prehliadači pre Firefox sa správne zobrazuje práve prehliadaný prvok. Toto je užitočné, aby vidiaci kolega mal predstavu, kadiaľ sa posúva kurzor virtuálneho prehliadača. (#57)
* Základná podpora pre WAI-ARIA. Napr. v IRC klientovi chatzilla sú automaticky čítané príchodzie správy.
* Drobné úpravy vylepšujúce navigáciu v ARIA kompatibilných web aplikáciách ako napr. googledocs.
* Počas kopírovania textu z virtuálneho prehliadača NVDA nepridáva nadbitočné prázdne riadky.
* Kláves medzerník nie je v zozname odkazov použitý na aktivovanie vybratého odkazu. Môže teraz byť použitý na vyhľadávanie odkazu počas písania.
* Skript presunúť myš na navigačný objekt (NVDA+numpadLomeno) umiestni myš do stredu objektu.
* Skripty ľavý a pravý klik (numpadLomeno a numpadKrát)
* Vylepšená navigácia na systémovej lište. Fokus by nemal ostať zaseknutý na jedinej položke. Na vstup do zoznamu ikon oznamovacej oblasti použite windows+b. (#10)
* Odstránenie čítania nadbitočného textu, ak v editačnom poli držíme niektorý z kurzorových klávesov a kurzor je už na konci.
* Odstránená možnosť čakania kým NVDA dočíta nejakú hlášku. Opravuje mrznutie s niektorými hlasovými výstupmi. (#117)
* Popdpora hlasového výstupu Audiologic Tts3 od Gianluca Casalino. (#105)
* Lepšia výkonnosť počas navigácie v dokumentoch aplikácie ms word.
* Presnejšie čítanie upozornení Mozilla Firefox.
* Opravená chyba pri uložení nastavení na neanglických systémoch. (#114)
* Dialóg vitajte v NVDA. Tento zobrazuje najzákladnejšie informácie pre začiatočníkov s NVDA a umožňuje nastaviť kláves capslock ako modifikátor NVDA. Dialóg sa predvolene bude zobrazovať pri každom spustení NVDA, kým to používateľ nezakáže.
* Opravená základná podpora pre acrobat reader. Je možné čítať PDF dokumenty v acrobat reader 8 a 9.
* Opravená chyba pri stláčaní klavesov počas inicializácie NVDA.
* Ak je zaškrtnuté ukladanie konfigurácie pri ukončení NVDA, konfigurácia sa správneuloží aj pri vypínaní alebo odhlasovaní sa z windows.
* Zvukové logo NVDA počas spúšťania inštalácie od Victor Tsaran
* NVDA správne odstráni svoju ikonu z oznamovacej oblasti.
* Názvy štandardných prvkov v dialógoch NVDA ako napr. tlačidlá OK a Zrušiť sú zobrazené v jazyku nastavenom vo všeobecných nastaveniach.
* Na ploche a v ponuke štart sa použije ikona NVDA namiesto štandardnej ikony pre aplikácie.
* Čítanie buniek v MS Excel pri posúvaní použitím tab a shift+tab. (#146)
* Opravené zdvojené čítanie v niektorých zoznamoch skype.
* Podpora pre čítanie v editačných poliach Audacity.
* Zdokonalené sledovanie kurzoru v java a IAccessible 2 aplikáciách (napr. openoffice.org a lotus symphony). NVDA čaká na skutočný posun kurzorom namiesto čítania nesprávneho textu na konci odstavca. (#119)
* Podpora pre AkelEdit v programe Akelpad 4.0.
* NVDA viacej nemrzne v Lotus Synphony pri vstupe do panela ponúk.
* NVDA nemrzne vo Windows XP applete Pridať alebo odstrániť programy po spustení odinštalácíe. (#30)
* NVDA nemrzne po otvorení aplikácie Spybod search&destroy.

Predchádzajúca verzia: NVDA 0.6 P1

Příspěvek byl publikován v rubrice novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *