NVDA 0.6p1

Práve bol uvoľnený NVDA 0.6p1. Je to len taká ukážková verzia. Znamená to, že pred vydaním verzie 0.6 je ešte čo opravovať. Táto verzia má za úlohu ukázať na aké nové funkcie sa môžeme tešiť s príchodom verzie 0.6. Táto verzia bude predstavená na CSUN 2008. Sú dostupné aj priebežne aktualizované informácie zhodnocujúce aktuálny stav NVDA (anglicky).

Stiahnutie:

* NVDA 0.6p1 inštalátor
* NVDA 0.6p1 prenositeľná verzia]

Napriek tomu, že sme nedávno uverejnili aktualizovaný zoznam zmien, nasleduje prehľad noviniek v tejto verzii NVDA lepšie usporiadaný podľa toho, ktorej časti NVDA sa dotýka.

Prístup k webovému obsahu prostredníctvom nového virtuálneho bufferu (Zatiaľ len pre Gecko 1.9 aplikácie mozilla v rátane firefox 3 a thunderbird3):
*Nahrávanie stránok je snáď až 30 krát rýchlejšie (vo väčšine prípadov nie je vôbec treba čakať na nahratie stránky do virtuálneho buffera)
*Zoznam odkazov (NVDA+f7)
*Prepracovaný dialóg Hľadať (control+nvda+f) tak, že vyhľadávanie neberie do úvahy veľkosť písmen, plus opravené problémy zo získavaním fokusu.
*V novom virtuálnom buffery je možné vyberať a kopírovať text
*Implicitne nový virtuálny buffer prezentuje obsah tak, ako je zobrazený na obrazovke (Odkazy a prvky formulára nie sú vždy na novom riadku, len ak je to skutočne tak vizuálne na stránke). Túto vlastnosť možno prepínať klávesovou kombináciou NVDA+v.
*Je možné pohybovať sa po odstavcoch použitím Ctrl+šípka hore a Ctrl+šípka dolu.
*Podpora pre dynamicky sa aktualizujúci obsah
*Celkovo je pohyb po riadkoch oveľa presnejší.

Internacionalizácia:
*Počas behu NVDA je možné písať národné znaky, ktoré si vyžadujú použitie tzv. mŕtvych klávesov.
*NVDA dokáže oznamovať zmeny rozloženia klávesnice (napr. po stlačení alt+shift).
*Pri čítaní aktuálneho času a dátumu NVDA zohľadňuje miestne nastavenia počítača.
*Český preklad od Tomáša Valúška a Jaromíra Víta)
*Vietnamský preklad od Dang Hoai Phuc
*Afrikánsky preklad (af_ZA) od Willem van der Walt.
*Ruský preklad od Dmitry Kaslin
*Poľský preklad od DOROTA CZAJKA anda spol.
*Japonsky preklad od Katsutoshi Tsuji.
*Thaiský preklad od Amorn Kiattikhunrat
*Chorvátsky preklad od Mario Percinic a Hrrvoje Katic
*galician translation by Juan C. buno
*Ukrajinský preklad od Aleksey Sadovoy

Reč:
*NVDA obsahuje espeak 1.35 ktorého prednosti sú napr. vylepšená podpora pre viaceré jazyky, pomenované varianty, možnosť hovoriť rýchlejšie.
*V dialóg nastavenia hlasu je možné zmeniť variant ak to aktuálny hlasový výstup podporuje. Varianty sú jemné zmeny pre aktuálny hlas. (Varianty podporuje eSpeak).
*Rovnako ako variant je v dialógu nastavenia hlasu meniť aj moduláciu. (Podporuje ju Espeak).
*Do dialógu Prezentácia objektov je pridané nastavenie, ktoré zapína a vypína oznamovanie pozícii objektu (napr. 1 z 4).
*NVDA dokáže pípať pri hláskovaní veľkých písmen. Nastavenie sa nachádza v dialógu Nastavenia hlasu. Je tam aj nastavenie, či má NVDA pri hláskovaní veľkých písmen zvýšiť hlas. Teraz je teda možné si vybrať z možnosťí: Povedať veľké, Zvýšiť hlas, pípať a ľubovolne tieto možnosti kombinovať.
*Pridaná možnosť pozastavenia reči (rovnaké ako v Voice Over pre Mac). Keď NVDA niečo hovorí, je možné stlačiť Ctrl alebo Shift na pozastavenie reči. Neskôr ak nie je stlačené nič iné je možné opetovným stlačením klávesu Shift pokračovať tam, kde bola reč pozastavená.
*Virtuálny ovládač hlasového výstupu, ktorý namiesto posielania textu na hlasový výstup vypisuje text do plávajúceho okna. Toto je užitočné pre zdravých vývojárov, ktorý nie sú zvyknutý na hlasový výstup a napriek tomu chcú vedieť, čo NVDA hovorí. Je veľmi pravdepodobné, že má tento systém ešte nejaké chybyčky, tak že aká koľvek odozva je určite vítaná.
*NVDA predvolene nečíta mvšetku interpunkciu. Je to možné rýchlo prepnúť NVDA+p.
*Zabudovaný Espeak implicitne hovorí pomalšie; čo môže pomôcť tým, ktorý len inštalujú, alebo prvý krát začínajú používať NVDA.
*Pridané sú užívateľské slovníky, ktoré umožňujú získať kontrólu nad tým, ako budú niektoré frázy čítané hlasovým výstupom. Máme 3 typy slovníkov: predvolený, pre aktuálny hlas a dočasný slovník. Položky obsiahnuté v predvolenom slovníku ovplivnia všetky frázy čítané NVDA. Slovník pre aktuálny hlas ovplivní len čítanie pomocou aktuálneho hlasového výstupu s nastaveným aktuálnym hlasom. Dočasný slovník je určený pre situácie, keď chcete pridať pravidlo do slovníka len počas vykonávania určitej úlohy a nechcete, aby zmena bola zachovaná (po ukončení NVDA sa dočasný slovník vymaže). V aktuálnej verzii sú pravidlá slovníka regulárne výrazy.
*Hlasové výstupy sú schopné využiť nastavenie výstupného zariadenia v dialógu Hlasový výstup..

Výkonnosť:
*NVDA nemá vysoké nároky na operačnú pamäť počas editácie obsahu v editačných poliach MSHTML.
*Vylepšená navigácia v prvkoch, ktoré skutočne nemajú systémový kurzor (napr. okno histórie programov MSN messenger a windows live messenger, položky zoznamov a stromových zoznamov).
*Lepšia podpora pre okná richEdit.
*Počas jedného spustenia NVDA viacej nezaberá čím ďalej tým viacej pamäte
*Opravené problémy pri opakovanom fokuse v okne príkazového riadku. NVDA zvyklo v takýchto situáciách úplne zamrznúť.

Klávesové príkazy:
*NVDA+shift+numpad6 and NVDA+shift+numpad4 Umožňujú navigáciu vpred a späť v rámci celej hierarchii. Znamená to, že na prezretie všetkých prvkov v okne aktuálnej aplikácii môžete použiť tieto príkazy bez toho, aby ste sa starali o vzťahy podradenosti či nadradenosti prehliadaných objektov. V prípade, že takýto posun prejde na inú úroveň v hierarchii, bude táto zmena indikovaná pípaním.
*Mnohé nastavenia hlasového výstupu je možné vykonávať bez nutnosti otvorenia dialógu Nastavenia hlasu použitím tzv. skupiny nastavení hlasového výstupu. Ctrl+NVDA+šípky vľavo a vpravo menia aktuálnu voľbu v skupine a kombinácie Ctrl+NVDA+šípky hore a dolu menia hodnotu práve aktívnej voľby.
*Možnosť prečítať vybratý text v editačných poliach (NVDA+shift+šípka hore).
*Niektoré príkazy NVDA, ktoré čítajú text dokážu text aj vyhláskovať (napr. oznámenie aktuálneho riadku, slova, znaku, objektu).
*Capslock, insert ako aj numerický insert môžu byť použité ako kláves NVDA. Dvojite stlačenie niektorej z týchto klávesy pošle klávesu operačnému systému, čím napodobníte chovanie ako keby NVDA ani nebol spustený. Na nastavenie NVDA klávesov môžete použiť dialóg Nastavenia klávesnice.

Podpora pre rôzne aplikácie:
*V histórii programov MSN messenger a windows live messenger je možné vyberať a kopírovať text.
*Provizorná podpora pre Audacity
*Podpora pre viaceré prvky v skype
*Zdokonalená podpora pre Miranda-im
*Opravené problémy s oznamovaním fokusu pri otváraní HTML správ v programe outlook express.
*Polia pri práci s diskusnými skupinami sú správne pomenované v programe outlook express.
*NVDA dokáže čítať adresy v programe outlook express (komu, kópia…)
*Oznamovanie fokusu v zozname správ v programe outlook express by malo byť presnejšie po vymazaní správy.

Aplikačné rozhrania:
*Zmeny v objektovej navigácii pre MSAA objekty. Ak okno má posúvač, systém menu, je možné ich zamerať navigačným objektom.
*Podpora pre IAccessible2. Okrem toho, že toto umožní oznamovanie viacerých rolí a stavou, umožňuje to tiež čítať a vyberať text v editačných poliach programov ako firefox 3 a thunderbird 3.
*Podpora pre editačné polia scintilla (notepad++ alebo tortoyse SVN).
*Podpora pre java access bridge. Umožňuje čiastočný prístup k open office a iným samostatným java aplikáciám..

Myš:
*Lepšia podpora čítania textu pod kurzorom myšy pri pohybe. Je to teraz o mnoho rýchlejšie a tiež v niektorých prvkoch (editačných poliach, oknách java a IAccessible2) číta slovo pod kurzorom myši. Toto môže byť užitočné pre slabozrakých, ktorí by chceli prečítať špecifické časti textu pod kurzorom myši.
*Do dialógu nastavenia myši bola pridaná nová voľba Pohyb myši Indikovať zvukom. Keď je to zaškrtnuté, pri každom pohybe NVDA krátko zapípa. Výška tónu reprezentuje ypsilónovú os, a vyváženie kanálov reprezentuje x-ovú os. Toto umožní nevidiacemu získať čiastočnú predstavu, kde približne sa kurzor myši práve nachádza. Toto tiež závisí na voľbe oznamovať objekty pod kurzorom myši. Znamená to, že ak sa rýchlo potrebujete zbaviť pípania aj oznamovania, môžete stlačiť NVDA+m. Hlasitosť pípania sa tiež mení podľa množstve jasu na aktuálne prechádzanom mieste.

Prezentácia objektov:
*Vylepšená podpora pre štandardné stromové zoznamy. NVDA dokáže oznamovať počet položiek vo vetve pri jej rozbalení. Oznamovaná je tiež úroveň vnorenia a pozícia aktuálnej položky v rámci otvorenej vetvy.
*Prepracované čítanie fokusu pri pohybe v aplikačných oknách a v oknách operačného systému. Teraz okrem informácií o položke, ktorá získa fokus NVDA tiež informuje o položkách, v ktorých je práve aktívna položka vnorená. Napríklad ak sa presuniete na tlačidlo a tlačidlo je súčasťou zoskupenia, bude oznámené aj zoskupenie aj tlačidlo.
*NVDA sa pokúša automaticky prečítať správy v dialógových oknách hneď ako sa objavia. Toto je dostačne presné vo väčšine prípadov, no žiaľ stále sú aj situácie, ktoré by možno bolo možné zlepšiť.
*Do dialógu Prezentácia objektov bolo pridané začiarkavacie políčko Oznamovať popis objektov. Skúsení užívatelia by v niektorých situáciách mohli chcieť toto odčiarknúť (najmä v prípade prehliadaní okien java aplikácií).
*V editačných poliach NVDA automaticky oznamuje vybratý text pri získaní fokusu. Ak nie je vybratý žiadny text, NVDA prečíta aktuálny riadok.
*NVDA je teraz viacej ohľaduplný keď pípa pri aktualizácii priebehu. Najpozoruhodnejšie to ovplivňuje prácu v aplikáciách ako napr. lotus symphony alebo accessibility probe.

Užívateľské rozhranie:
*Bolo odstránené hlavné okno. Nahradené je kontextovým menu..
*Dialóg nastavenia užívateľského rozhrania bol premenovaný na Všeobecné nastavenia. Tiež obsahuje zoznamový rámik, ktorý nastavuje úroveň logovania správ, ktoré sa budú zapisovať do log súboru NVDA. Pozor! súbor bol tiež premenovaný z debug.log na nvda.log.
*Z dialógu prezentácia objektov bolo odstránené začiarkavacie políčko oznamovať názvy zoskupení, pretože oznamovanie zoskupení je už vyriešené inak.

Příspěvek byl publikován v rubrice novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *