NVDA 0.5 je tu

Pekný deň všetkým,

Tak sa dnes konečne dočkávame vydania NVDA 0.5.

NVDA je otvorený a voľne šíriteľný odčítač obrazovky pre operačný systém microsoft windows.

Ak si chcete prečítať viac, alebo NVDA stiahnúť, navštívte prosím http://www.nvda-project.org .

Priame odkazy:
NVDA 0.5 – inštalátor a NVDA 0.5 – prenositeľná verzia

Od vydania verzie r425 je to už dva a pol mesiaca. Odvtedy bolo pridaných niekoľko zaujímavých funkcií a opravených množstvo chýb..

NVDA už obsahuje hovoriaci inštalačný program, ktorý vám umožní inštaláciu bez potreby použitia iného odčítača alebo bez pomoci vidiacej osoby.

Boli pridané ďalšie preklady; celkovo je ich teraz spolu s angličtinou 13: francúzština, portugalčina, brazílska portugalčina, španielčina, fínština, nemčina, maďarčina, taliančina, slovenčina, tradičná čínština, švédština a čeština.

NVDA už podporuje rozhranie sapi4, čo je ale dôležitejšie je, že NVDA obsahuje syntezátor eSpeak zabudovaný priamo do programu. To znamená, že NVDA môže byť použitý na hociktorom počítači vybavenom windows 2000/xp/vista, ktorý nemusí mať nainštalovaný žiaden sapi4/sapi5 kompatibilný rečový syntezátor. eSpeak podporuje viac než 20 jazykov, je veľmi malý, nenáročný s rýchlou odozvou.

Vďaka všetkým, ktorí ste prispeli do vývoja za to, čím je NVDA dnes.

Nasleduje zoznam zmien od verzie R425:

* pridaný český preklad a dokumentácia (vďaka Tomáš Valúšek)
* pridaný švédsky preklad (vďaka Daniel Innala)
* prepracovaný skript na oznamovanie času a dátumu.
* NVDA má zabudovaný syntezátor reči eSpeak, ktorý vyvíja Jonathan Duddington. Je veľmi malý s rýchlou odozvou a podporuje množstvo rôznych jazykov. Sapi syntezátory môžete stále používať, espeak bude nastavený ako predvolený. Espeak nezávisí na predchádzajúcej inštalácii ďalšieho software, tak že espeak môžete použiť na hociktorom počítači z USB kľúčenky alebo proste kde koľvek. Viacej informácií o espeaku ako aj ďalšie verzie nájdete na web stránke http://espeak.sourceforge.net/ .
* Vstavaný espeak bude hovoriť v rovnakom jazyku ako je nastavený jazyk NVDA, ak nebol pred tým zvolený iný hlas espeaku.
* bola opravená chyba, keď NVDA oznamoval nesprávny znak pri použití klávesu delete v editačných poliach programu internet explorer a outlook express.
* Podpora pre viacej editačných polí Skype.
* Virtuálne dokumenty sú načítané len z okna, ktoré má fokus. Toto zamedzí niektoré problémy viditeľné keď je zapnuté okno z náhladom v programe outlook express.
* pridané parametre na použitie z príkazového riadka: -m, –minimal: neprehrávaj zvuky pri spúšťaní/ukončení a nezobrazuj hlavné okno ak je jeho zobrazovanie povolené. -q, –quit: vypne prípadné ďalšie inštancie NVDA a skončí -s, –stderr-file : špecifikuje cestu k súboru, kde bude NVDA zapisovať nezachytené výnimky a chybové hlásenia -d, –debug-file : cesta k súboru, do ktorého NVDA ukladá informácie potrebné pre debugovanie -c, –config-file: cesta k prípadnému alternatívnemu konfiguračnému súboru -h, -help: zobrazí pomocný text obsahujúci zoznam argumentov príkazového riadka
* opravená chyba, keď názvy interpunkčných znakov neboli preložené pri používaní iného ako anglického jazyka a čítanie napísaných znakov bolo zapnuté.
* pridaný slovenský preklad
* pridané dialógy nastavenia virtuálneho bufferu a nastavenia formátovania dokumentov.
* pridaný francúzsky preklad (vďaka Michel Such)
* pridaný skript na prepínanie pípania pri aktualizácii priebehu (insert+u).
* viacej hlásení NVDA je možné preložiť do cudzích jazykov. Zahŕňa to aj popisy skriptov v režime klávesovej nápovedy.
* do virtuálnych bufferov pridaný dialóg hľadať. CTRL+f otvorí dialóg, kde môžete napísať text, ktorý si na práve otvorenej stránke želáte vyhľadať. Po stlačení f3 bude vyhľadaný ďalší výskyt toho istého textu.
* Keď je zapnuté čítanie napísaných znakov, viacej z nich môže byť prečítaných. Technicky môžu byť prečítané znaky z ascii kódmi od 32 do 255.
* Premenované názvy niektorých navigačných prvkov pre lepšiu zrozumiteľnosť.
* Pri posúvaní v zobrazení zoznamu a stromovom zozname nie sú čítané názvy položiek (položka zoznamu a položka stromového zoznamu) – umožňuje rýchlejšiu navigáciu.
* vlastnosť Has Popup je prečítaná ako podmenu.
* Niektoré jazyky používajú špeciálny prefix (ctrl+alt alebo alt-GR) na vkladanie niektorých špeciálnych znakov. Ak je čítanie napísaných znakov zapnuté, NVDA dokáže tieto znaky oznamovať.
* opravené problémy s čítaním statických textov.
* pridaný preklad do tradičnej čínštiny, (vďaka Coscell Kao).
* reštruktúrovaná časť NVDA kódu, čo môže odstrániť problémy súvisiace s užívateľským rozhraním NVDA (napr. problémy s dialógovými oknami nastavení).
* Pridaná podpora sapi4. v súčasnosti obsahuje NVDA 2 ovládače sapi4, prvý je založený na kóde od firmy Serotek, a druhý používajúci objekt ActiveVoice.ActiveVoice. Oba tieto ovládače majú problémy, vyberte si ten, ktorý lepšie funguje s vašou konfiguráciou.
* Pri pokuse o spustenie novej inštancie NVDA bude táto ukončená. Viacej spustených kópií NVDA robilo systém nepoužiteľný.
* premenovaný názov hlavného okna NVDA z rozhranie NVDA len na NVDA.
* opravená chyba, keď pri stlačení klávesu backspace v editačnom poli programu outlook express dochádzalo k vínimke.
* Skript od Rui Batista, ktorý oznamuje stav batérie na note bookoch (insert+shift+b).
* Pridaný ovládač syntezátora s názvom ticho. tento ovládač nehovorí nič, umožňuje NVDA ostať úplne v tichosti. Toto by mohlo byť použiteľné spolu s podporov braillských riadkov (keď nejaká bude).
* Pridané nastavenie zmeny výšky hlasu pri veľkých písmenách pre syntezátory (vďaka J.J. Meddaugh)
* pridaný patch od J.J. Meddaugh ktorý upravuje skript na prepínanie oznamovania objektov pod myšov tak aby oznamoval zapnuté alebo vypnuté tak ako je to v ostatných prípadoch namiesto zmeny celej hlášky.
* pridaný španielsky preklad (es) (vďaka Juan C. buo).
* pridaný maďarský preklad (vďaka Tamas Gczy).
* pridaný portugalsky preklad (vďaka Rui Batista).
* po prepnutí hlasu v dialógu nastavenie hlasu je výška, rýchlosť a hlasitosť nastavená na predvolenú hodnotu práve aktivovaného hlasu namiesto vnucovania predošlých hodnôt. Toto odstraňuje problém, že syntezátory ako eloquence alebo viavoice začali po prepnutí čítať veľmi rýchlo.
* opravená chyba, keď v okne príkazového riadka sa stratila reč alebo NVDA úplne zmrzol.
* NVDA dokáže pri prvom štarte nastaviť jazyk užívateľského rozhrania podľa miestnych nastavení windows. Samozrejme len v prípade ak preklad v danom jazyku už existuje. Stále je tiež možné nastaviť jazyk ručne v dialógu nastavenia užívateľského rozhrania.
* pridaný skript ‚toggleReportDynamicContentChanges‘ (insert+5). toto zapína alebo vypína či nový text alebo iné dynamické zmeny majú byť oznamované automaticky. zatiaľ to funguje len v okne príkazového riadka.
* pridaný skript ‚toggleCaretMovesReviewCursor‘ (insert+6). Toto zapína a prepína či kurzor navigačného objektu má automaticky nasledovať systémový kurzor. je to užitočné v okne príkazového riadka na čítanie textu počas aktualizácie obrazovky.
* pridaný skript ‚toggleFocusMovesNavigatorObject‘ (insert+7). Toto prepína či navigačný objekt sa vždy presunie na aktuálny objekt pri zmene fokusu.
* Pridaná dokumentácia v rôznych jazykoch. zatiaľ je tam: francúzština, španielčina, fínština, čeština a slovenský súbor čítaj ma.
* z binárnej distribúcie boli odstránené poznámky pre vývojárov.
* opravené problémy s windows live messenger a MSN messenger pri prehliadaní kontaktlistu.
* prichádzajúce správy sú automaticky čítané v okne windows live messenger. (funguje len s anglickou verziou)
* História v okne windows live messengeru je čitateľná použitím kurzorových klávesov. (funguje len s anglickou verziou)
* pridaný skript ‚passNextKeyThrough‘ (insert+f2). Po stlačení tohoto klávesového príkazu bude ďalší stlačený kláves prepustený windows. Toto je užitočné v prípadoch, keď potrebujete v niektorej aplikácii použiť nejakú klávesovú skratku, ktorú už používa NVDA.
* NVDA viacej nemrzne na dlhšie než minútu pri otváraní veľkých dokumentov v aplikácii MS Word.
* opravená chyba keď vo microsoft worde po opustení tabuľky a opetovnom návrate do tej istej bunky NVDA neprečítal správne súradnice.
* skripty na znižovanie a zvyšovanie rýchlosti syntézy nemôžu prejsť na hodnoty väčšie než 100 a menšie než 0.
* Ak pri výbere jazyka v okne nastavenia užívateľského rozhrania nastane chyba, užívateľ je na to upozornený oknom so správou.
* NVDA sa po zmene jazyka v okne nastavenia užívateľského rozhrania opýta, či chcete vykonať reštart a uložiť konfiguráciu.
* Pridané okno s chybovou správou ak nie je možné spustiť syntezátor zvolený v okne nastavenia syntetizéra.

Příspěvek byl publikován v rubrice novinky. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *